Těsnění trubkových spojení

Nahradí běžné těsnící prostředky konopí, pasty, pásku z PTFE. Výhody: Potrubí a přípojky lze ustavit do přesné polohy. Přebytečné množství tmelu lze jednoduše setřit. Po plném vytvrzení výrobek těsní spoj až k hranici prasknutí roury.

CYBERBOND SH 27

Pro trubková spojení a závit do prům. 2". Těsnění proti plynu, vodě, na hydraulice a rozvodech kapalin, schválen dle DVGW pro plyny.
Důležité: Není vhodný pro měděné a mosazné spoje, pro trubky s horkou vodou nebo parou, pro fitinky z umělých hmot a pro trubky s kyslíkem.
Trubky lze demontovat běžným nářadím, případně místně nahřát letovací lampou což demontáž usnadní. Zaolejované části očistit rychločističem CYBERBOND 9999. Nanášet souvislou housenku na první závity trubky.U trubkového spoje přes R 1" nanášet CYBERBOND SH 27 na první závity, jak vnější, tak i vnitřní, aby byl smočen celý spoj. Při opětovném použití součásti řádně očistit kartáčem.

CYBERBOND SH 22

Stejný způsob použití, pro snadno demontovatelné potrubní rozvody a příruby a těsnící kroužky, manipulační pevnost po 90-ti minutách.

CYBERBOND SH 33

Stejný způsob použití, pro demontovatelné příruby a těsnící kroužky, manipulační pevnost po 30 minutách. Pro spáry do 0,25 mm. Střední pevnost.

PoptávkaAktuálně
1. 4. 2016 jsme otevřeli  novou prodejnu v Karviné, ul. Bělidlo 100/7.  Těšíme se na Vaši návštěvu!
Katalog soudečkových ložisek NTN-SNR - PDF 
Představujeme zákaznický časopis společnosti NTN-SNR