Těsnění

Gufero, symmering – Hřídelové těsnění jsou dotekové těsnící elementy určené pro utěsnění hřídelí a jiných strojních součástí. Rozlišují se podle použitých materiálů a použitém prostředí. Materiál je Akrylátový kaučuk, Silikonový kaučuk, Viton
 

  • s jedním těsnícím břitem - G, WA
  • s jedním těsnícím břitem a prachovkou - GP, WAS
  • s kovovou kostrou - WB
  • s dvěma těsnícími břity – DUO, WAD
 
 

V-kroužky – jsou pryžová těsnění s axiálním těsnícím břitem pro utěsnění hřídelí a ložisek. Tyto kroužky se montují přímo na hřídel. Používají se pro utěsnění proti prachu, stříkající vodě, oleji nebo tuku.

          v-kroužek          v-kouzek

O-kroužky – je to těsnění z pryže určené zabránění nežádoucí propustnosti kapaliny nebo plynu. O-kroužky se rozdělují podle tvrdosti použitého materiálu, provozní teploty a potřebné odolnosti.

          o-kroužek          o-kouzek

X-kroužky – tento tvar se používá pro zamezení zkroucení kroužků v drážce. Šířka a tloušťka x-kroužků odpovídá rozměrů pro klasické O-kroužky a proto jsou tyto typy jsou tedy zaměnitelné. Kroužek má malou styčnou plochu a pro tlaky do 40-ti barů rovněž menší tření, než o-kroužek.

          x-kroužek          x-kroužek


 

Manžety

U manžet se využívají tři základní druhy materiálů

  • NBR - Nitril butadienový kaučuk, který je olejovzdorný pro normalizovanou těsnící techniku, nabízí se všeobecné použití s tlakovým zatížením do 10 MPa, pro omezený rozsah agresivity oleje. Manžety jsou hodné pro benzin, petrolej, minerální oleje a jejích vodní emulze, mazací tuky, rostlinné a živočišně tuky a vzduch.
  • AU - Polyuretanový kaučuk pro mechanicky vysoce namáhané použití, jsou vhodné pro mechanické namáhání s tlakovým zatížením do 32 MPa, netečné na agresivitu oleje. Vhodné pro minerální hydraulické oleje, motorové a převodové oleje, benziny, naftu, mazací tuky, alifatické uhlovodíky a vzduch.
  • SBR Butadienstyrenový kaučuk je vhodný pro brzdové kapaliny s tlakovým zatížením do 10 MPa. Využití najdete pro těsnění alkoholu, glykoly a určité ketony, brzdové kapaliny, silikonové oleje a tuky.

Těsnění pro pneumatická zařízení při přímočarém posuvném pohybu.PoptávkaAktuálně
1. 4. 2016 jsme otevřeli  novou prodejnu v Karviné, ul. Bělidlo 100/7.  Těšíme se na Vaši návštěvu!
Katalog soudečkových ložisek NTN-SNR - PDF 
Představujeme zákaznický časopis společnosti NTN-SNR